محضر حضرت ايت الله سيد علي حسيني خامنه (خامنه اي) عرض درود و ادب دارم
  احتراما همانگونه كه مستحضريد وفق موازين و اصول قانوني، پرداخت هرگونه حقوق و مزايا [از بيت المال] صرفا بايد به موجب حكم قانونگذار و [به صورت] تعريف شده باشد؛ در غير اين صورت، پرداخت هرگونه وجه يا اعطاي امتيازهاي مالي، ناموجه است.
پرسش اساسي اين است كه
ايا پرداخت وجوه متنابه و قابل توجه مالي -گاه بيش از چند برابر حقوق ثابت- تحت عنوان "حق جلسه" توسط زيرمجموعه نهادهاي مربوطه [زير نظر ولي فقيه] و سازمان هاي دولتي، وجه شرعي دارد يا خير، حكم انها چه بوده و تكليف وجوه مزبور چيست؟
با تجديد احترام
ساعت ١٦:٣٩ يكشنبه دهم مرداد ١٣٩٥


با سلام
 پرداخت وجوه  تحت عنوان حق جلسه توسط زيرمجموعه نهادهاي مربوطه و سازمان هاي دولتي، در صورتي که مستند قانوني نداشته باشد وجه شرعي ندارد.
ساعت ١٨:٣٧ دوشنبه يازده مرداد ١٣٩٥

https://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020

 

منبع : مجموعه کتب حقوقی سعید صالح احمدی |حکم پرداخت وجوه متنابه و قابل توجه مالي تحت عنوان حق جلسه بدون پیش بینی قانونی
برچسب ها : پرداخت ,جلسه ,وجوه ,توسط زيرمجموعه ,زيرمجموعه نهادهاي ,نهادهاي مربوطه ,جلسه توسط ,توجه مالي ,زيرمجموعه نهادهاي مربوطه ,توسط زيرمجموعه نهادهاي