اگر نمايندگان مجلس بدون داشتن مشاور حقوقي برجسته و پويا (به روز)، مبادرت به اظهارنظر پيرامون مسايل حقوقي بنمايند، به واسطه ناشيانه بودن سخنان، ناخواسته، در عمل، ناقض حقوق اساسي ملت و خار چشم ايشان خواهند شد.
صالح احمدي، سعيد
نوزدهم تير ١٣٩٥
خورموج بوشهر
https://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020

منبع : مجموعه کتب حقوقی سعید صالح احمدی |ضرورت بهره مندي از مشاوران حقوقي قوي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
برچسب ها : حقوقي ,نمايندگان مجلس