ضرورت توجه به بعد رواني دانش اموختگان حقوق
سعيد صالح احمدي


اگر دقت نظر كنيم تعداد زيادي از انسان هايي كه دور و بر ما هستند به واسطه خودسختگيري ها و مسايل اجتماعي پيراموني و فردي، دچار بيماري افسردگي هستند
بسياري از خود ما نياز به مراجعه به روان شناس و گاه روان پزشك داريم
متاسفانه جدي نگرفتن بعد رواني و عدم سرمايه گذاري زماني و مالي معلول بسياري از ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي گرديده است.
همانگونه كه جسم انسان نيازمند مراقبت است و ما ممكن است سالي دو يا سه بار براي مداوا به پزشكان، كلينيك ها و بيمارستان ها مراجعه كنيم، روان ما نيز نبايد صيانت ناشده باقي بماند.
طبق تحقيقي كه من و سه متخصص روان شناسي در سال ٩١ انجام داديم، ٢٧ درصد دانش اموختگان حقوق به مداواي رواني نياز دارند.
طبق خروجي اين تحقيق اين نياز براي وكلا، ٤٣ درصد و براي قضات دادسرا ٥٦ درصد و براي قضات محاكم عمومي ٣٥ درصد و براي قضات محاكم نظامي ٣٩ درصد است.
البته به اعتقاد من اكنون احتمالا قضات دادسرا با مشكلات بيشتري بايد علي القاعدة روبرو باشند چون حجم مراجعات دادسرا كه ما در دادگستري ها مي بينيم بيشتر شده و احتمالا فشار رواني قضات دادسرا بيشتر شده است.
بخاطر همين توصيه ميكنم در كنار كارهاي حرفه اي مربوط به حقوق، دوستان حتما به مسافرت، شنا، ادبيات و موسيقي و به طور كلي هنرها بيشتر اهميت دهند و زندگي را بيشتر از پيش به كام خود و ديگران بدون دليل تلخ نكنند.
صالح احمدي، سعيد
دهم خرداد ١٣٩٥
بوشهر

https://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020

منبع : مجموعه کتب حقوقی سعید صالح احمدی |ضرورت توجه دانش اموختگان حرفه اي حقوق به بعد رواني خود به واسطه مسووليت هاي شغلي
برچسب ها : درصد ,رواني ,قضات ,دادسرا ,بيشتر ,روان ,قضات دادسرا ,براي قضات ,دانش اموختگان ,قضات محاكم ,ضرورت توجه